تبلیغات
 تعمیر گیربکس اتومات - اجزای مجموعه دنده های سیاره ای


 این گیربکس اتوماتیک از مجموعه دنده هایی استفاده می کند که ترکیب مجموعه دنده های سیاره ای نامیده می شود، آن شبیه یک مجموعه دنده سیاره ای منفرد است اما مانند دو مجموعه سیاره ای ترکیب شده(متحد) عمل می کند . آن یک دنده رینگی دارد که همیشه خروجی گیربکس است . اما آن دو دنده خورشیدی و دو مجموعه دنده سیاره ای دارد .
اجازه دهید به بعضی قسمت های آن نگاهی داشته باشیم :

 

 

 

چگونگی قرار گرفتن دنده ها در داخل یک دیگر

 


از چپ به راست : دنده رینگی ، حامل سیاره ای و دو دنده خورشیدی

 شکل زیر نشان دهنده سیاره ای در حامل سیاره ای است . توجه کنید که سیاره ای سمت راست پایین تر از سیاره ای سمت چپ جای داده شده . سیاره ای سمت راست با دنده رینگی درگیر نیست ، آن با سیاره ای های دیگر درگیر است . تنها سیاره ای سمت چپ با دنده رینگی درگیر است .

 

 

 

 حامل سیاره ای

 

توجه کنید به دو مجموعه از سیاره ای
 در شکل بعدی شما داخل حامل سیاره ای را می توانید ببینید . دنده های کوچکتر گیربکس اتومات ، تنها با دنده خورشیدی کوچکتر درگیر شده اند . سیاره ای های بزرگتر با دنده 

خورشیدی بزرگتر و سیاره ای کوچکتر درگیر شده است.

 
 
 
 

نمای درونی حامل سیاره ای : به دو مجموعه دنده سیاره ای توجه کنید . 

انیمیشن زیر نشان می دهد که چطور همه قسمت های گیربکس را به هم وصل شده اند .

 

 

 

 کلیه این مطالب از سایت تهران اتومات کپی شده میباشد : http://www.bmclassic.ir

 

 


برچسب ها: گیربکس اتومات، اجزای گیربکس اتومات، معرفی قطعات گیربکس اتومات، بررسی اجزای گیربکس اتومات، معرفی تمام قطعات گیربکس اتومات،  
تاریخ : سه شنبه 3 آذر 1394 | 09:50 ب.ظ | نویسنده : تهران اتومات | نظرات